12 Trinns sikkerhetsplan

12 Trinns sikkerhetsplan er din «venn» klar til å hjelpe deg med å navigere i de stormfulle periodene i livet ditt.

Når vi er overveldet av alvorlige livshendelser som forårsaker intensive følelser (sorg, sinne, angst, smerte, tristhet, skam etc.), har vi problemer med å være vennlige og milde mot oss selv og andre. Overgangsperioder (tap, som skilsmisse, dødsfall, ulykker og andre traumer) er rike på «triggere» som er som undervannsskjær som forårsaker grunnstøtinger. Hvis vi har et kompass som viser hvor farene er, og vi takler dem, så er vi trygge.

Å lære å navigere, sende et SOS – og fokusere på sikkerhetsbehov, sikrer at vi overlever disse periodene i livet. Disse ferdighetene kan du lære deg ved å bruke appen. Jo flere ganger du bruker den, desto bedre resultater kan du forvente. Du vil også bli bedre til å hjelpe andre og ha større forståelse for deres behov.

nb_NOLogg inn for å se innholdet i applikasjonen
https://12stepsplan.com/wp-content/uploads/2021/12/kolo-NO.svg