12 Trinns sikkerhetsplan

12 Trinns sikkerhetsplan er din «venn» klar til å hjelpe deg med å navigere i de stormfulle periodene i livet ditt.

Når vi er overveldet av alvorlige livshendelser som forårsaker intensive følelser (sorg, sinne, angst, smerte, tristhet, skam etc.), har vi problemer med å være vennlige og milde mot oss selv og andre. Overgangsperioder (tap, som skilsmisse, dødsfall, ulykker og andre traumer) er rike på «triggere» som er som undervannsskjær som forårsaker grunnstøtinger. Hvis vi har et kompass som viser hvor farene er, og vi takler dem, så er vi trygge.

Å lære å navigere, sende et SOS – og fokusere på sikkerhetsbehov, sikrer at vi overlever disse periodene i livet. Disse ferdighetene kan du lære deg ved å bruke appen. Jo flere ganger du bruker den, desto bedre resultater kan du forvente. Du vil også bli bedre til å hjelpe andre og ha større forståelse for deres behov.

You must be logged in to view the content
https://12stepsplan.com/wp-content/uploads/2021/12/kolo-NO.svg

For å agere rolig på situasjonen, må du mestre kunsten å observere og beskrive problemet og følelsene, tankene og handlingene dine.


 1 - SITUASJON

Hvordan er situasjonen?

Hva er fakta?

Prøv å se problemet fra et bestemt perspektiv eller med andre briller.


2 - FØLELSER

Hvilke følelser har du?

Er de "under kontroll" eller kontrollerer de alt du gjør?


3 - TANKER

Hvilke tanker tenker du? 

Er de urovekkende, eller vennlige og hjelpsomme?


4 - HANDLINGER

Hva har du lyst til å gjøre?

Hvilken impulsiv handling vil du lære å kontrollere?

Hvis du venter lenge nok, vil impulsen du har akkurat nå forsvinne. 


Tenk at du er alene. Hvordan kan du øke selvfølelsen? Hvilke ferdigheter vil du bruke for å takle stresset?


5 - DISTRAHER

Hva er den akutte reaksjonen din på en traumatisk situasjon?

STOPP og fokuser på noe som vil få tankene dine vekk fra selvskading og selvmord. Start med din favoritt pusteøvelse, eks. Box pust: pust inn - hold - pust ut og hold.

Tell til 4 hver gang. Spenn, og slipp så spenningen i musklene. Gjør kaldtvannsøvelsen for å få ned temperaturen. Gå til TIPP og 5S i FORBERED DEG/Mentale utfordringer og akutte kriser


6 - FORBEDRE

Hva er den nye rutinen du planlegger å innføre for å FORBEDRE håndteringen og holde deg trygg?

Gå til: FORBERED DEG/Mentale utfordringer og akutte kriser
og Daglig trening


7 - ERSTATT

Hva erstatter du med hva?

Hvis noe ikke fungerer, bytt det ut med noe annet.

Noen av handlingene dine kan forårsake selvskading, og det er viktig å bli kvitt dem.


8 - FÅ KONTAKT IGJEN

Hva fokuserer du på som er viktig for deg?

Du kan få kontakt med drømmene dine igjen, det trygge stedet ditt (abstrakt), familie og venner, tro (Gud eller bare egne tanker) og ressurser (finne nye betydninger i hvert traume og tap).


 

Hvordan vil du be dem om hjelp?
Forestill deg at du har tilgang til støtte fra familie og venner, frivillige organisasjoner og ulike fagpersoner (leger, sykepleiere, sosialarbeidere, politi, etc.).
Vil du bruke chatten, sende en SMS, ringe eller dra til et sted som lar deg overleve trygt i en vanskelig periode og effektivt beskytte deg mot selvdestruktive impulser?


9 - CHAT/SMS

Hva kan du skrive?

 Til hvem? Når?


10 - RING

Hva kan du si Hva kan du si når du ringer? Til hvem?


11 - FØL DEG TRYGG/BESØK

Hvor er ditt "trygge sted"?

Hva er ditt støttende minne?

Hvis ingen andre strategier har fungert, dra til sykehuset og be om å bli innlagt.


12 - RING 113

Hva sier du i en nødssituasjon for å få hjelp?

 Ikke la andre måtte gjette hva du føler.

Fortell dem det direkte hvis livet ditt er i fare. Livet ditt er for dyrebart til å gå tapt, selv om du kanskje ikke føler det slik selv akkurat nå. 


 

Hva har du lært av denne situasjonen?

Ta en titt på sammendraget for å se din faktiske 12 Trinns sikkerhetsplan og HISTORIE for å se historiske data om hvordan du har håndtert lignende situasjoner tidligere. Vis det til noen du stoler på, og be om råd.