INFO

Hvorfor anbefaler de verdenskjente forskerne å bruke en sikkerhetsplan?

Datainnsamling. 12 Trinns henter ikke inn persondata som kan identifisere brukerne. Ingen informasjon som legges frivillig inn i 12 Trinns kan kobles til den enkelte bruker.
Cookies. Vår server henter automatisk inn følgende informasjon: IP adresser, gjennomsnittlig tidsbruk på appen, dato og tidspunkt for bruk, og sider det klikkes på. Dette kalles med en fellesbetegnelse for "logg data". Disse dataene og selvrapportert referansekilde vil bli brukt i vitenskapelige studier for å måle bruken av 12 Trinns. Referansekildedata og logg data vil bli brukt til å sjekke og analysere bruk av appen for å øke funksjonaliteten og brukervennligheten. Denne informasjonen brukes i oppsummeringsrapporter, og den enkelte bruker kan ikke identifiseres.
Datalagring og beskyttelse. Alle data som samles inn i 12 Trinns appen lagres på en server lokalisert i EU, etter retningslinjene for lagring av medisinsk og identifiserbar informasjon. Kun autoriserte ELLIPSE team medlemmer med ansvar for 12 Trinns app har tilgang til dataene som er beskrevet over.
Datadeling. Data som samles inn via 12 Trinns app og ELLIPSE-prosjektet deles ikke med andre virksomheter eller tredjeparter. Andre nettsteder. 12 Trinns inneholder linker til andre nettsteder. Vi gjør oppmerksom på at når du klikker på en av disse linkene, så går du inn på nettsteder som 12 Trinns ikke har ansvar for. Hver EU -medlemsstat har en tilsynsmyndighet med ansvar for databeskyttelse. Du har rett til å klage til disse organene ved brudd på databeskyttelsesrettighetene dine, og tilsynsmyndighetene vil gi ut skjemaer for å lette klageprosedyren. Hvis klagen omhandler datautveksling mellom land, vil det være samarbeid mellom tilsynsmyndigheter. Du finner en liste over databeskyttelsesmyndighetene her: : ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-proteksjonen. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene til disse nettstedene, da de kan avvike fra vår. Ansvar. Har du spørsmål eller klager som gjelder denne personvernerklæringen, vennlig ta kontakt med ELLIPSE prosjektet/12 Trinns ved å bruke nettskjemaet du finner på e-llipse.com.

12-Trinns Sikkerhetsplan  er ikke en kriselinje og gir ikke direkte rådgivningstjenester.

12-Trinns Sikkerhetsplan er ment å utfylle, og ikke erstatte medisinsk eller profesjonell assistanse!

Hvis du er i umiddelbar fare, oppfordrer vi deg til å ringe 113 eller eller oppsøke nærmeste akuttmottak.

Om ELLIPSE:
ELLIPSE er et akronym for "E- livslang læring i forebygging av selvmord i Europa!" Nettsted: www.e-llipse.com

Om Erasmus+:
Erasmus+ er det europeiske programmet som kombinerer alle EUs ordninger for utdanning, trening, ungdom og sport. Det ble startet i januar 2014. Nettsted: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

Ansvarsfraskrivelse: EU -kommisjonens støtte til forberedelsen av prosjektet betyr ikke at Kommisjonen godkjenner innholdet. Innholdet gjenspeiler bare forfatternes synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for hvordan innholdet kan brukes.

Ved å godta våre vilkår godtar du vår bruk av informasjonskapsler.