TELEFONY KRYZYSOWE
Tutaj znajdziesz listę numerów pomocowych telefonów i stron internetowych w Twoim kraju. Zadzwoń do nich, jeśli osoby z listy Moje kontakty są niedostępne. Gdy jesteś sfrustrowany, że twoje bliskie relacje nie funkcjonują, gdy czujesz się emocjonalnie osamotniony/a, gdy czujesz się ciężarem, to najlepszy czas, aby skorzystać z jednego z tych numerów telefonów i porozmawiać z nieznajomym, który chce Ci pomóc.