12-Stegs säkerhetsplan

12-Stegs säkerhetsplan är din ”vän” redo att hjälpa dig att navigera under de stormiga perioderna i ditt liv.

Arbeta helst vid dator/surfplatta med 12-Stegs säkerhetsplan.

När vi är tyngda av allvarliga livsstörningar som orsakar intensiva känslor (sorg, ilska, ångest, smärta, nedstämdhet, skam etc.) har vi svårt att vara vänliga och hjälpsamma mot oss själva och andra. Övergångsperioderna (förluster, t.ex. skilsmässa, dödsfall, olyckor och andra trauma) är rika på ”triggers” som är som ”klippblock utanför en kust” som kan orsaka olyckor. Om vi har en kompass som visar faror och om vi kan hantera dem är vi säkra.

Att lära sig att navigera, skicka SOS och fokusera på säkerhetsbehov är grunden för överlevnad under dessa extrema störande perioder i livet. Dessa färdigheter kan du lära dig med den här appen. Ju mer tid du använder den, desto bättre resultat kan du förvänta dig. Du kommer också att bli bättre på att hjälpa andra och få mer förståelse för deras behov.

Logga in för att se innehållet i applikationen

För att reagera lugnt på situationen måste du behärska observationskonsten och beskriva problemet och dina känslor, tankar och handlingar.


 1 - Situation 

Hur är situationen?

 Vad är fakta?

Försök se situationen med ett annat perspektiv, eller med en annan persons glasögon.


2-KÄNSLOR

Vilka är dina känslor?

Är de "under kontroll" eller kontrollerar de allt du gör?


3-TANKAR

Vilka är dina tankar? Är de störande eller vänliga och hjälpsamma?

 


4-HANDLINGAR

Vad känner du för att göra? an man väntar.

Vilka impulsiva handlingar vill du lära dig att kontrollera?

Om du väntar tillräckligt länge försvinner impulsen. Men det gäller att veta hur man ska tillbringa tiden med


 Tänk dig att du är ensam. Hur kan du öka din självkänsla på egen hand? Vilka färdigheter behöver du använda för att hantera en svår situation?


5-DISTRAHERA

Vilket är ditt akuta svar på en traumatisk situation?

Stanna och fokusera på något som tar dina tankar bort från självskada och självmord.

Ta dig till din favorit-andningsövning. Gör kallvattenfärdighetsträning för att sänka temperaturen. Gå till avsnittet FÖRBERED DIG/Smärtsama Problem och Akut Nöd (SPAN)


6-FÖRBÄTTRA

Vilken är den nya rutinen som du vill genomföra för att FÖRBÄTTRA din hantering och känna dig trygg?

Gå till: FÖRBERED DIG/Smärtsamma Problem och Akut Nöd (SPAN) och Daglig träning


7-ERSÄTTA

Vad ersätter du med vad?

 Om något inte fungerar, ersätt det med något annat.

Några av dina handlingar kan orsaka självskada och det är viktigt att rensa bort dem.


8-TA KONTAKT IGEN

 Vilka värden fokuserar du på?

 Du kan ta kontakt med dina drömmar, en trygg plats (som kan vara inombords), familj, vänner, tro på något högre, Gud eller inre Visdom, och egna resurser (hitta nya betydelser i trauma och förlust).


 

Tänk att du är tillsammans med andra. Hur kommer du att be om hjälp?
Tänk dig att ha tillgång till stöd från familj och vänner, frivilligorganisationer och olika yrkesverksamma (lärare, stödperson, socialsekreterare, terapeut, sjuksköterska, läkare, polis, osv.).
Kommer du att använda chatten, skicka ett SMS, ringa eller gå till en plats som gör att du kan överleva i trygghet under en svår tid och effektivt skydda dig från självförstörande impulser?


9-SKICKA SMS/CHATTA

Vad kan du skriva?

Till vem? När?


10-RING UPP

Vad kan du säga?

När du ringer? Till vem?


11-HÅLL DIG TRYGG/BESÖK

Var är din "trygga plats"?

 Vilka är dina stödjande minnen?

Om inga andra strategier har fungerat, ta dig till sjukhuset och be om att bli inlagd så att du kan förvara dig under den svåra tiden.


12-RING 112

Vad säger du i en nödsituation för att få hjälp?

Låt inte andra gissa vad du känner.

 Berätta direkt för dem om ditt liv är i fara. Ditt liv är för dyrbart för att gå förlorat, även om du kanske inte känner det så i det ögonblicket.


 

Vad har du lärt dig av den här situationen?

Klicka på "Sammanfattning" för att se hela din säkerhetsplan. Klicka på "Historik" för att se dina tidigare säkerhetsplaner.