12-Stegs säkerhetsplan

12-Stegs säkerhetsplan är din ”vän” redo att hjälpa dig att navigera under de stormiga perioderna i ditt liv.

Arbeta helst vid dator/surfplatta med 12-Stegs säkerhetsplan.

När vi är tyngda av allvarliga livsstörningar som orsakar intensiva känslor (sorg, ilska, ångest, smärta, nedstämdhet, skam etc.) har vi svårt att vara vänliga och hjälpsamma mot oss själva och andra. Övergångsperioderna (förluster, t.ex. skilsmässa, dödsfall, olyckor och andra trauma) är rika på ”triggers” som är som ”klippblock utanför en kust” som kan orsaka olyckor. Om vi har en kompass som visar faror och om vi kan hantera dem är vi säkra.

Att lära sig att navigera, skicka SOS och fokusera på säkerhetsbehov är grunden för överlevnad under dessa extrema störande perioder i livet. Dessa färdigheter kan du lära dig med den här appen. Ju mer tid du använder den, desto bättre resultat kan du förvänta dig. Du kommer också att bli bättre på att hjälpa andra och få mer förståelse för deras behov.

sv_SELogga in för att se innehållet i applikationena