HJÄLPTELEFONER
Här hittar du en lista med telefonnummer och webbplatser i ditt land. Ring dem om personer från listan Mina kontakter inte är tillgängliga. Ring dem om du är frustrerad över att dina nära relationer inte fungerar och känner dig känslomässigt ensam eller som en börda. Känner du dig så är det dags att använda ett av dessa telefonnummer och prata med en främling som vill hjälpa dig.