INFO

Varför rekommenderar de världskända forskarna att använda en säkerhetsplan?

Datainsamling. Appen samlar inte in någon personligt identifierande information från användare. Ingen information som frivilligt anges i 12-Stegs säkerhetsplan kan ses av någon annan.
Cookies: Våra servrar samlar automatiskt in information från användare, till exempel Internetprotokoll (IP)-adressen som används för att ansluta datorn till Internet, den genomsnittliga tiden som spenderats på appen, datum och tid för besök och klickade på sidor, gemensamt kända som "loggdata". Oidentifierbar "loggdata" kommer att användas i forskningsstudier som mäter användningen av appen för att analysera användningen, öka appens funktionalitet och kunna göra bättre anpassningar efter användarnas behov. Denna information används i sammanfattande rapporter och identifierar inte specifika användare. Datalagring och skydd. All data som samlas in med appen 12-Stegs säkerhetsplan lagras på en server i EU enligt EU: s riktlinjer för lagring av medicinsk och oidentifierad information. Det är endast det auktoriserade ELLIPSE-teamet som har tillgång till ovan beskrivna data.
Datadelning. Ingen av de data som samlas in av 12 Stegs och ELLIPSE-projektet delas med andra enheter eller tredje part.
Andra webbplatser. 12-Stegs säkerhetsplan innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar går du in på en annan webbplats som 12-Stegs säkerhetsplan inte har något ansvar för. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn på alla sådana webbplatser eftersom deras policy kan skilja sig från vår.
Ansvarighet. Om du har frågor eller klagomål angående denna sekretesspolicy, är du välkommen att kontakta ELLIPSE-projektet/12-Stegs säkerhetsplan med hjälp av kontaktformulär på www.e-llipse.com.

 

Varje EU-medlemsstat har en tillsynsmyndighet för dataskydd. Du har rätt att lämna in ett klagomål till dessa organ om någon bryter mot dina dataskyddsrättigheter, och tillsynsmyndigheterna kommer också att tillhandahålla formulär för att underlätta klagomålet. Om klagomålet handlar om ett gränsöverskridande datautbyte kommer det att finnas samarbete mellan tillsynsmyndigheter. En lista över dataskyddsmyndigheter finns här: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

12-Stegs säkerhetsplan är ingen krislinje och erbjuder inte direkt rådgivning.

12-Stegs säkerhetsplan är avsedd att komplettera och inte ersätta medicinsk eller annan professionell hjälp.

Vi uppmanar dig att ringa 112 eller gå till närmaste Akutmottagning om du är i omedelbar fara.

Om ELLIPSE: ELLIPSE är en förkortning för "E-Lifelong Learning in the Prevention of Suicide in Europe"(nätbaserad livslångt lärande i självmordsprevention i Europa) . Webbplats: www.e-llipse.com. Om Erasmus+: Erasmus+ är det europeiska programmet som kombinerar alla Europeiska unionens system för utbildning, skolning, ungdom och sport. Webbplats: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en Ansvarsfriskrivning: EU-kommissionens stöd för förberedelsen av projektet betyder inte att kommissionen godkänner dess innehåll. Innehållet återspeglar endast författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för hur innehållet kan användas.

Genom att godkänna våra villkor accepterar du vår användning av cookies.